All Stories

Arbed Arian Gyda Mae'r rhain Arian Canada Tips Cyfnewid

Mae twristiaid yn aml yn masnachu cyfnewid arian cyfred Canada, sy'n weithgaredd bob dydd. O gwmpas y byd, mae ugeiniau o wahanol arian tramor. Gall dysgu ychydig o awgrymiadau cyfnewid arian cyfred Canada yn eich helpu i wneud y gorau eich gwariant.

Isod rydym yn rhestru rhai lleoliadau cynradd yn union ble efallai y byddwch yn dda fasnachu. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o rai problemau a all godi o dulliau hyn o cyfnewid arian cyfred a gynigir.

Awgrymiadau Cyfnewid Arian Canada

  1. cludwyr Airline – Yn y meysydd awyr, desgiau teithwyr yn cael eu sefydlu ar gyfer newid arian. Cyfraddau cyfnewid yn cael eu hymgorffori, sydd yn aml yn uwch na darparwyr cyfnewid eraill. Mae'r rhan fwyaf o feysydd awyr yn codi cyfraddau uwch, a all gostio cymaint â 20% o'r swm masnachu. Mae'r rhain yn llefydd cyfleus i deithwyr. Mae'n nodweddiadol effortless i wneud trafodion a hefyd yr ardal yn handi. Rhag ofn nad ydych yn meddwl talu prisiau uwch, y maes awyr yn un maes i arian cyfred cyfnewid.
  2. sefydliadau banc cymunedol – Bancwyr yn darparu gwasanaethau cyfnewid arian cyfred Canada. Mae'r rhan fwyaf o fanciau yn cynnig cyfraddau llawer gwell na'r meysydd awyr. Rhan fwyaf o fanciau codi ffioedd seiliedig yn bennaf ar werth fasnach. Un o'r cymhlethdodau o weithio gyda sefydliadau bancio, serch hynny, yw oriau gweithredu. Mae'n bosibl yn unig i wneud llafur yn ystod oriau agor. Problem arall yw na fydd sefydliadau ariannol fod mewn sefyllfa i gynnig cyfnewid arian cyfred mewn symiau mwy.
  3. Cardiau Debyd a Chredyd – Cardiau debyd a chredyd hefyd yn rhoi y ffordd gyflymaf i gyfnewid arian tramor i chi. Fel arfer mae'r cyfraddau cyfnewid yn gystadleuol, a byddwch yn gallu cael gwasanaethau cyfnewid unrhyw adeg. Mae angen i dwristiaid, fodd bynnag, gysylltu â'u cwmni cerdyn credyd neu gerdyn debyd i ddweud wrthynt y byddant yn vacationing dramor gan ddefnyddio eu cerdyn i sicrhau nad yw diogelwch yn cael ei ddiffodd.
  4. ATM yn cynnig ffyrdd syml i gyfnewid arian. Siaradwch â'ch banc am ffioedd a allai fodoli ar gyfer defnyddio ATMs tu allan i'ch ardal.

Felly, gallech gael nifer o ddulliau i gyfnewid arian cyfred megis cwmnïau hedfan, sefydliadau bancio, credyd a chardiau debyd hefyd, a ATMs. Mae'r rhain yn y datrysiadau a ddefnyddir yn fwyaf helaeth. Serch hynny ar y We, Efallai y byddwch yn darganfod cysylltiadau sy'n eich tywys i ddod o hyd i ffyrdd ychwanegol i gyfnewid Dollars Canada o'r tomenni cyfnewid arian cyfred.

Drwy gyfnewid arian yn y banc, chi lenwi ffurflenni a llofnodi pob siec tra o flaen ariannwr. Gallwch gadw'r gwiriadau, ac os bydd un yn digwydd i gael mynd ar goll, byddai'n hawdd i gymryd ei le.

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie