Podmínky

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používat tuto webovou stránku souhlasíte dodržovat a být vázáni následujícími podmínkami používání, které společně s našimi zásadami ochrany soukromí řídí vztah našich stránkách se s vámi ve vztahu k této webové stránky.

Pod pojmem naše stránky nebo "my" nebo "my" se vztahuje na majitele webových stránek. Termín "Vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách. Používání této webové stránky se řídí následujícími podmínkami používání:

Obsah stránek tohoto webu je pro obecné informace a pouze pro použití. Je podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Ani my, ani žádná třetí strana poskytnout žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, představení, kompletnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezen nebo nabízené na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my výslovně vylučují odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na této webové stránce je výhradně na vlastní nebezpečí, pro které jsme nenese odpovědnost. Musí být vlastní zodpovědnost zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky svých specifických požadavků.
Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo v licenci k nám. Tento materiál obsahuje, ale není omezena pouze na, konstrukce, dispozice, dívej se, vzhledu a grafiky. Reprodukce je zakázáno jinak než v souladu s autorským právem, která tvoří součást těchto podmínek.
Všechny ochranné známky reprodukované na těchto stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo licencované k operátorovi, jsou uznány na webových stránkách.
Neoprávněné použití těchto webových stránek může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.
Čas od času se tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na další webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí pro poskytnutí dalších informací. Ty neznamenají, že jsme schválili webové stránky(s). Nemáme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek(s).
Nesmíte vytvořit odkaz na naše webové stránky z jiné webové stránky nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu našeho webu.

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie